Tomelilla byter fot i bredbandsfrågan

Tomelilla byter fot i bredbandsfrågan

november 17, 2016 Av av Lars Ottoson

– Alla vill att alla ska ha fiber, och efter beslut kan vi nu forcera utbyggnaden säger Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande och Maria Mickelåker (C), ordf. samhällsbyggnadsutskottet.

Det strategiska ställningstagande som kommunen gjorde i bredbandsfrågan 2013 innebar att kommunen minimerade sitt ansvar för fiberutbyggnaden. Beslutet att överlåta till privata aktörer att investera i, förlägga och bedriva samtliga lager i värdekedjan har visat sig ohållbart. Därför tänker politikerna nu om.

Uteblivna statsbidrag och ett antal misslyckade planeringsomgångar har lett till att en parlamentarisk grupp, med representanter från alla partier, har bildats. Åtta av nio partier i gruppen är överens om att kommunen nu bör ta hela ansvaret för fiberutbyggnaden, och att arbetet bör fortsätta i egen kommunal regi.

– Det koncessionsavtal med Teleservice i Sjöbo som blev resultatet av strategiplaneringen från 2013 kommer nu att sägas upp, och kommunen tar över fiberutbyggnaden i egen regi, säger Leif Sandberg (C).

Endast Socialdemokraterna har markerat att man inte är för att satsa på egen, kommunal utbyggnad.

– Vår kommun behöver fiber på landsbygden. Infrastruktur är statens ansvarsområde. Därför är det viktigt att uttömma alla möjligheter att hitta en annan aktör innan kommuner ikläder sig ansvaret! Fiber behövs!, säger Torgny Larsson (S).

Enligt Leif Sandberg är finansieringen beräknas till cirka 30 miljoner kronor, och målet är 95 procent hushållstäckning före 2020. Den nya strategin går ut på att omforma Tiab, kommunens industrifastighetsbolag, till ansvarigt bolag för fiberutbyggnaden. Cirka fyra miljoner av Tiabs eget kapital kan då användas som ett startkapital och resten av investeringen får lösas med lånade pengar mot kommunal borgen. Anslutningsavgiften beräknas fortfarande till 25 000 kronor per hushåll och månadsavgiften till en hundralapp per månad.

Än så länge är frågan fortfarande på planeringsstadiet. Kommunfullmäktige har sista ordet och om allt går enligt planen kommer kommunfullmäktige att ta beslut den 12 december.