Ett österlenskt önskemuseum

Ett österlenskt önskemuseum

november 3, 2016 Av av Pressmaterial

Tjörnedala konsthall visar en ny utställning med start på lördag den 5 november.  Vernissage klockan 13 – 16 och invigning kl. 14.  Konsthallen håller extra öppet med anledning av Österlen Lyser kl. 18 – 20 och Gert Aspelin visar utställningen kl. 19. Foto: Målning av Osvald Larsson ”Skåp” detalj.

Text: Gert Aspelin / Bo Hultén

”Ett österlenskt önskemuseum” är en utställning med konst från tidigare generationer där 26 konstnärer visar 60 verk. Många framstående konstnärer har varit verksamma i denna trakt sedan förra sekelskiftet.  Redan då började bilden av Österlen som en unik konstprovins att växa fram, men nu håller pionjärernas insatser på att falla i glömska. Därför finns det starka skäl att sätta ljus på detta skede i den lokala konsthistorien. Dels på grund av kraften i de individuella konstnärskapen, dels för att allt nyskapande kräver en levande dialog med det historiska arvet.  Utställningen visar vilken rikedom av konstnärliga uttryck våra föregångare utvecklade. De inspirerades av människor och av landskapet här, men de lät sina intryck omsättas i helt olika bildvärldar. Någon provinsiell ”Österlenkonst” står inte att finna. Förebilder och valfrändskaper fanns i nordisk och internationell konst.

Ystads konstmuseum och Tomelilla konstsamling har tagit på sig rollen att förvalta och hålla den lokala bildkonstens historia levande. De har byggt stora samlingar och det finns ingen anledning att försöka konkurrera med samma koncept i Simrishamn. Här skulle vi kunna ta andra grepp.  Vi föreslår skapandet av ett ”mini-museum”. Ett utställningsrum med plats för kanske bara tio, femton verk, men speciellt utvalda för att tillsammans kunna berätta något om konstsituationen här under någon intressant period.  Eller kanske gå på djupet i ett konstnärskap. Hitta samband mellan olika bildspråkliga uttryck. Detta mini-museum måste vara flexibelt och varje år visa något nytt – man kan låta olika ”curatorer” ge sin syn på den österlenska konsthistorien, välja verk ur kommunens samlingar och komplettera med andra, inlånade verk.

Ett minimuseum av detta slag skulle ge besökare en inblick i vår rika konsttradition och stimulera till fördjupat intresse också för det som skapas i nutidskonsten.

Gert Aspelin / Bo Hultén

Tjörnedala konsthall och butik har öppet: onsdag – söndag kl 12-16. Utställningen ”Ett österlenskt drömmuseum” pågår till och med den 18 december.

ÖSKG-Tjörnedala konsthall