Hur svarar man på lögner och förtal?

Hur svarar man på lögner och förtal?

januari 18, 2017 Av av Lars Ottoson

Svart på vitt om lön och arvode för musiecheferna. Lars Ottoson redovisar fakta och efterlyser rumsren kommunikation på nätet.

Många har nog vid det här laget noterat det drev mot mig som den nya styrelsen för Hasse & Tage-museet har startat. Och när soppan av lögner och faktafel kokas ned är destillatet kristallklart: Styrelsen tycker att 22 769 kronor i månadslön är på tok för mycket för museichefen. Det anser inte jag.

Sedan år 2011 har fler än en museichef haft uppdraget att ansvara för museets utveckling och drift: Susann Bönnemark, Magnus Ivarsson, Lottie Hüllert och jag själv. Samt senast Anne-Line Scheele. Samtliga har haft samma ersättning, och den har konsekvent varit baserad på vad kommunen en gång betalade för samma tjänst. Några övriga arvoden, eller uttag, förekommer inte vare sig från föreningen eller museets verksamhet.

Övrig personal har haft lön enligt kollektivavtal, vilket motsvarar en månadslön på cirka 17 600 kronor (något över Visitas avtalsenliga minimilön). Medellönen för serveringspersonal i Skåne är 17 780 kronor.

hot8

Frågan är nu om ersättningen till museichefen är realistisk. Eller är det på tok för mycket betalt? Man kan jämföra med den lönestatistik som finns på nätet (www.lonestatistik.se). Den ser ut så här: museichef i kommunal förvaltning 47 000 kronor, verksamhetsledare inom administration 36 250 kronor och grillkock i gatukök 23 000 kronor.

Om man ändå anser att 22 769 kronor är en alldeles för hög ersättning till museichefen ska man beakta att det dagliga arbetet är omfattande och mycket ansvarsfullt. Det kräver en hel del olika kvalifikationer och innehåller många olika arbetsuppgifter.

Personaladministration med rekrytering, personalplanering samt lönehantering med skatter, semesterersättningar och fackföreningskontakter är en del. Men verksamhetsplanering, inköpsarbete, prissättning och inventeringar är också en del av det administrativa arbetet vid sidan av bokföring och momsredovisning. Allt måste skötas.

När det gäller Caféet är mycket reglerat i livsmedelslagstiftningen. Några exempel på ansvarsområden där en verksamhetsledare måste vara kompetent är egenkontroll och utbildning av övrig personal samt livsmedelshygien och alla rutiner runt kassa- och korthantering.

Att leda och utveckla museets verksamhet med utbildning av guider, organisation av bokningar, tillsyn av samlingar samt utveckling av egen kompetens när det gäller allt som berör hela kulturarvet är också viktiga ansvarsområden för verksamhetsledaren. Därtill kommer arbetet med marknadsföring, information och PR samt arrangerande av de evenemang som krävs för att hålla intresset för museet vid liv.

hot5

Mitt främsta uppdrag har varit att trygga driften av museet genom att få det att stå på egna ben, det vill säga utan kommunala bidrag. För det krävs en årlig omsättning i närheten av 2 miljoner kronor, och jag har därför prioriterat arbetet med att få upp omsättningen. När jag lämnade över museet omsatte verksamheten också i närheten av 2 miljoner. En eloge till Anne-Line Scheele som 2016 genomfört det första året helt utan kommunala bidrag!

Museet har dock tappat större delen av sin omsättning, och det skapar naturligtvis problem. Men att förklara problemen med att tidigare museichefer har haft för mycket betalt är fel svar. Att förklara bortfallet med att intresset för Hasse & Tage minskar duger inte heller. Naturligtvis avtar det allmänna engagemanget och kunskapen om Hasse & Tage för varje år som går. Men trots det ökade omsättningen under min ledning.

I stället för att skylla på tidigare styrelse och yttre faktorer bör den nya styrelsen undersöka varför museet tappat större delen av sin omsättning sedan jag lämnade mitt uppdrag inför 2015. Vad beror bortfallet på? Har sortimentet i museibutiken försämrats? Har menyn och miljön i Caféet varit lockande, och har öppettiderna varit optimala under högsäsongen? Har bemötandet av kunder och besökare varit på tillräckligt hög nivå? Har information om museet och evenemang nått ut, och har PR-arbetet och informationen i sociala medier fungerat effektivt?

Att inte arbeta med nämnda frågor ser jag som ett stort misstag av nuvarande styrelse. Genom att i stället skylla på annat och andra vrider man klockan tillbaka och väljer att åter basera verksamheten på kommunala bidrag. Styrelsen gör nu, som jag ser det, museet och kulturarvet från Hasse & Tage en riktig björntjänst. Med stora kommunala bidrag tickar klockan igen mot en säker nedläggning. Ett museum utan egen omsättning som täcker huvuddelen av kostnaderna kommer sannolikt inte att överleva. Hasse & Tage-museet är, hur viktigt det än är för kulturarvet, inte kommunal kärnverksamhet och måste därför huvudsakligen finansieras av egen omsättning. Kommunen kan inte och får inte heller över tid bidra med mer än vad man bidrar med till all annan liknande kulturverksamhet. Och det kommer tyvärr inte att räcka för att långsiktigt trygga driften av Hasse & Tage-museet.

Det enda positiva jag kan se i den situation som har uppkommit är att det fortfarande finns ett museum att bråka om. Det hade det inte funnits om kommunens beslut att lägga ned det hade verkställts 2011.

hot2

Att den nya styrelsen nu använder mig som slagpåse för att dölja egen brist på kunskap och erfarenhet får jag helt enkelt fördra. Men det är tråkigt när faktasvar bara leder till nya lögner och mer förtal. Att en styrelse som den ena stunden säger att det är en ära att få förvalta Hasse & Tages humanistiska kulturarv i nästa stund väljer att bete sig på detta vis ser jag bara som ett utryck för bristande omdöme – något som Hasse & Tage aldrig förknippats med.

Jag vill ändå önska den nya styrelsen lycka till med arbetet och hoppas att den snabbt hittar formerna för ett mer humanistiskt arbetssätt som sannolikt kommer att ge ökade möjligheterna till framgång för museet.

Att Hasse inte längre orkar besöka museet är mycket tråkigt. Det var fina stunder när han kom och inspekterade vårt arbete med museet och godkände, eller förkastade, våra planer för museets utveckling. Hasse var mycket noga med att museet skulle bevara sin litenhet, och han uppskattade mycket de aktiviteter som vi kompletterade museets verksamhet med. Många minns säkert det fantastiska ögonblicket på jubileumskonserten i Folkets Park 2012 när Hasse ställde sig upp, viftade med käppen och lovordade och tackade för en fantastisk föreställning.

Ett trefaldigt, skånskt leve för Hasse Alfredson!

Lars Ottoson

Ordförande i Hasse & Tage-museets vänner 2011-2014.
Numera ansvarig utgivare för Skånesydost.nu.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save