Ny mack från grunden i Skåne Tranås

Ny mack från grunden i Skåne Tranås

september 30, 2016 Av av Redaktionen

Sommaren 2013 var det tankat och klart för sista gången på automatstationen i Skåne Tranås. När tillstånden som gällde löpte ut gick det, i och med nya strängare krav när det gäller säkerhetsavstånd, inte att få förnyat tillstånd för den dåvarande placeringen.

Men redan i samband med stängningen diskuterades möjligheterna till ett nytt tankställe i Skåne Tranås. Och nu är skopan i jorden på området precis söder om snickeriet i byn, på östra sidan av väg 19. Bara att köra!