Search

Stolpskott – eller vad händer här?

Stolpskott – eller vad händer här?

I Tomelilla kommun finns de här fyra installationerna på plats sedan i juli. Under en, eller eventuellt några få dagar, var två av tre sidor i varje ställning täckt med ett transparent material. På varje del fanns en bild och några få ord som sannolikt skulle attrahera besökare till Torget. Budskapet var oklart och svårläst och frågan är vad ska det bli av det här? Någon på kommunen som tagit ställning till det hela? Vi på redaktionen är intresserade av svaret. Transparens ser vi som bra, fast det här är lite onödigt genomskinligt i sitt nuvarande skick och läge.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
Sänd oss din e-postadress så får du regelbundet vårt nyhetsbrev. Gratis!
Vi kommer inte att sälja din e-postadress vidare eller dela den med någon annan.

Se också!