Polisen i region Syd nyanställer 96 medarbetare

Polisen i region Syd nyanställer 96 medarbetare

september 28, 2016 Av av Pressmaterial

Polisen i region Syd nyanställer. 96 civila medarbetare ska rekryteras till bland annat receptioner, utredningsverksamheten och planeringen. Utöver detta pågår också rekrytering till polisens kontaktcenter och regionledningscentralen.

Rekryteringen av de nya civila medarbetarna har möjliggjorts genom att regionen tillskjutits extra medel med anledning av den förändrade omvärldssituationen. Syftet är att de civila medarbetarna ska kunna frigöra poliser till arbetet närmast medborgarna som till exempel i yttre tjänst och i arbetet med migration och gränskontroll.

De 96 medarbetarna kommer att förstärka i receptioner, i utredningsverksamheten med framför allt utredningar av mängdbrott samt i personalplaneringen.

De nyrekryterade medarbetarna kommer att fördelas över hela regionen enligt följande:

Polisområde Malmö 23
Polisområde södra Skåne  22
Polisområde nordvästra Skåne 14
Polisområde sydvästra Götaland 17
Polisområde sydöstra Götaland 11

–  Det är oerhört glädjande att vi nu kan se ett tillskott av medarbetare till en verksamhet som är hårt ansträngd idag med tanke på den förnyade omvärldssituation som vi har att hantera, säger Annika Stenberg, regionpolischef.

Dessutom pågår nu också en rekrytering av ett stort antal medarbetare till polisens kontaktcenter och till regionledningscentralen.

–  Målet med vår nya polisorganisation är att vi ska komma närmare medborgarna. De här rekryteringarna är ett sätt för oss att göra detta, både genom att vi härigenom frigör poliser till yttre tjänst och genom att vi ökar tillgängligheten vid vår ledningscentral och våra kontaktcenter, säger Annika Stenberg.