Kiviksbo tar upp fimpkampen

Kiviksbo tar upp fimpkampen

januari 23, 2017 Av av Kristina Fröling

Skräp, klotter och allmän ovarsamhet om miljön kostar Sveriges kommuner stora pengar varje år. Fimparna står för en betydande del, och de som slängs på stränderna skadar fiskarna i havet. Bo Aggerborg, Kivik, är engagerad i frågan och vill se ett rent Österlen.

Från takvåningen i centrala Kivik är utsikten över Hanöbukten milsvid. En betagande vy över det vatten som under ytan inte mår särskilt bra. Och Bo Aggerborg vill öka medvetenheten om hur just fimpar påverkar miljön. Som en estetisk fråga, men också för de skador som fimparna orsakar i både salt- och sötvatten.

– Det ser oerhört tråkigt ut med fimpar på gator, torg och andra allmänna platser, säger Bo Aggerborg som för fem år sedan lämnade Stockholm för ett liv på Österlen. Och som för så många andra var det mer eller mindre av en slump och ett resultat av en serie val och händelser. Samt en önskan att leva i ett vackert landskap och i hästars närhet. Och någon anledning att sakna storstaden finns inte.

– Här är fantastiskt och det finns inte mycket mer att önska. Utöver ett rejält tag mot nedskräpning i allmänhet och fimpar i synnerhet.

Även om rökarna statistisk sett blivit färre har det inte givit något större utslag på hur allt för många hanterar den för varje cigarett gällande konsekvensen. Fimpen.

– Fimpar står för en stor del av den mängd skräp som kommunerna har kostnader för. Dessutom hamnar fimparna ofta på ställen där renhållningsarbetet inte kommer åt.

Generellt är det också varje fastighetsägares ansvar att hålla rent och snyggt vid och runt entréer och skyltfönster.

– Särskilt när det gäller butiker, restauranger och hotell är det angeläget för att skapa ett välkomnande intryck.

Något som Bo Aggerborg ser som extra angeläget i en region där besöksnäringen har en stor betydelse för utveckling och attraktionskraft.

– Utomlands väcker kastade fimpar ofta ilska hos allmänheten. Här är det sällan jag ser någon som reagerar.

Den stora mängden fimpar som slängs har fler aspekter utöver de stora kostnaderna och det intryck som skapas hos både besökare och fast boende.

Fimpar, som inte släckts ordenligt, är en stor risk för brand i skog och mark såväl som i hus och hem.

bo-3

Inte minst är det den marina miljön som Bo Aggerborg värnar om. Österlens stränder är attraktiva och det finns rökare som använder stranden som en generös och bekväm askkopp. Och som bekant, det som göms i snö kommer upp i tö.

– Barn som leker med hink och spade i sanden ska inte behöva gräva upp fimpar.

Allvarligast är i det hela är att fisken äter fimparna. Den som behöver ytterligare ett argument för att sluta röka kan beakta att fimpar förgiftar både fisk och fiskevatten. Räknat på en liter vatten behövs det bara en enda fimp för att på ett dygn döda hälften av fiskarna, enligt ”Allt om vetenskap”.

– Fimparna innehåller nikotin, bensener och tungmetaller.

Sammantaget är det enorma mängder gift som läcker ut i vattendragen.

Bo Aggerborg hoppas på en ökad medvetenhet om problemet. Och han är övertygad om att han inte är ensam om att hålla Österlen rent. Och han är beredd att ta upp kampen mot fimpar i både vått och torrt.

bo-5
Fimpar vid entréer till butiker är alltför vanligt. Trots att det finns askkoppar.

bo-8
En rejäl samling av rester som rökare lämnat efter sig på Norregatan i Tomelilla.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save