Satsning på yrken inom Gröna näringen

Satsning på yrken inom Gröna näringen

november 21, 2016 Av av Pressmaterial

Många branscher kan få svårt att klara framtida kompetensförsörjning och till exempel Gröna näringen behöver attrahera ny kompetens. Torsdag 24 november anordnar Arbetsförmedlingen och LRF (Lantbrukarnas riksförbund) en gemensam branschdag för att väcka mer intresse. Inbjudna är arbetssökande, men också årskurs 8 och 9 i kommunerna i sydöstra Skåne. Arbetsgivare, utbildningsanordnare, kommunal med flera är på plats för att inspirera och svara på frågor.

– Vi hoppas att dagen ska inspirera fler arbetssökande att utbilda sig inom eller söka sig till branschen. Men vi vill också skapa intresse hos skolungdomar inför kommande gymnasieval, säger Lennart Månsson, arbetsförmedlare och Ronny Hammar, LRF.

Gröna näringen erbjuder en bredd av jobbmöjligheter – mjölkproduktion, djuruppfödning, maskinstation, fjäderfä, fruktodling, trädgård, park med mera.

Företagen som deltar finns inom växtodling, mjölkproduktion, djuruppfödning, maskinstation och fjäderfä, fruktodling och trädgård.
Alla intresserade är välkomna – ingen föranmälan.

Tid: torsdag 24 november klockan 14-18

Plats: Parken, Tomelilla

Utställare:
Arbetsgivare: Rosdala Gård, Ulriksbergs Gård, Övedskloster, Skönabäcks, Säteri, Gunnarshögs Gård, Skogsvårdsstyrelsen
Utbildningsanordnare: Hvilan Utbildning, Yrkesakademin (maskinförare), Bollerup, Naturbruksgymnasium, Nils Holgerssongymnasiet, Österlens Folkhögskola Studieförbundet Vuxenskolan
Övriga utställare: Fackförbundet Kommunal, Hushållningssällskapet