Stoppa kvinnovåldet allas ansvar

Stoppa kvinnovåldet allas ansvar

mars 8, 2017 Av av Kristina Fröling

Över hela världen misshandlas kvinnor. I krig som i fred, på öppen gata och bakom stängda dörrar. Ingen kan göra allt för att sätta stopp för våldet – men alla kan göra något. Min vän Anna Maria Corazza Bildt är en av dem som, genom sitt arbete i EU-parlamentet, gör mycket och till kvinnovåld säger hon BASTA!

Varje dag, i hemmen, på offentliga platser och alltmer på sociala medier, utsätts kvinnor och flickor för våld, diskriminering och trakasserier. Det är ett allvarligt brott och det fortsätter att vara ett stort problem i hela Europa.

– Alltför ofta tolereras våld mot kvinnor och det är vårt ansvar att gå samman för att bekämpa straffrihet och skydda offren, säger Anna Maria.

Och hon vet vad som krävs och det handlar om mod. Att våga se vad som händer med väninnan, arbetskamraten och systern och i att inte blunda för det som händer i världen. Våga se, men också att förstå varför, är en förutsättning för att åstadkomma förändring och att stoppa kvinnovåldet.

Under många år har Anna Maria engagerat sig i frågan och med sin post i Europaparlamentet ser hon möjligheter att påverka, ändra attityder och bidra till förändring. I Sverige som i andra delar av Europa och världen.

– Kvinnovåld är oacceptabelt. Det finns inga ursäkter. Inga undanflykter i religiösa, kulturella eller sociala förklaringar.

Konvention mot våldet

Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet undertecknades av Europarådet under ett ministermöte 2011. Syfter är att förebygga och hindra våld mot kvinnor. Den kriminaliserar våld mot kvinnor och förbättrar skyddet för brottsoffer.

– Grunden i Istanbulkonventionen är att våld mot kvinnor är könsrelaterat och sker därmed just för att de är kvinnor och betonar jämställdhet mellan män och kvinnor.

Noll acceptans till kvinnovåld. Basta!

Det kvinnovåld som för varje dag ökar är ett problem och en fråga som rör oss alla. Ökningen är alarmerande. Kvinnor misshandlas genom fysiskt våld, sexuella övergrepp och hedersmord. Kvinnor luras av kriminella nätverk att komma till Sverige där utlovade legala arbeten visar sig vara prostitution och fångenskap. Samtidigt som den alldeles vanliga svenska kvinnan också utsätts för våld och övergrepp. Sammantaget är våldet så utbrett och bakgrunden så mångfasetterad att den minsta gemensamma nämnaren är just att kvinnorna är kvinnor. Oavsett bakgrund blir effekterna och konsekvenserna de samma.

– Den som blir utsatt får våld och övergrepp får men för livet. De kvinnor som vågar bryta den onda cirkel de ofta hamnar i har i bästa fall möjlighet att få stöd för sin såväl fysiska som psykiska hälsa. Men alltför ofta vågar kvinnor inte berätta eller anmäla. Rädslan för bestraffning och mer våld tar över, säger Anna Maria.

Många åtgärder behövs

Genom sitt arbete i Röda korset och andra engagemang har Anna Maria sett våldet på nära håll. På Balkan och i andra krigszoner och oroshärdar där militär makt och krigsstrategi inkluderar våldtäkter i syften som vida övertrampar krigföringens regler.

– Våldet sätter spår för livet. Leendet i en kvinnas ansikte stelnar och kommer inte tillbaka. Ett barn som sett sin mamma bli våldtagen får leva med det för resten av sitt liv, säger Anna Maria.

Omfattningen av kvinnovåldet är obegripligt stor. Och svår! Därför måste åtgärderna vara många.

– Lagstiftning där religiösa eller kulturella förutsättningar inte accepterar våld. Polisiära åtgärder som sätter stopp för internationella, kriminella nätverk för att stänga möjligheterna till trafficking och prostitution. Utbildning och respekt för kvinnor för att bryta kulturmönster som ger utrymme för våld, omskärelse och sexuella övergrepp, säger Anna Maria.

Själv har Anna Maria skaffat sig kunskaper genom att på plats och nära kvinnor i skiftande kulturer och situationer. I Darfur, i Afganistan, Kongo, Balkan och Iran.

­– Förändring börjar med kunskap. Att sitta hemma i soffan och utlåta sig om vad som är rätt och fel i världen är ingen lösning, säger Anna Maria.

Så: Upp ur soffan. Alltför mycket är idag tillåtet i krig och kärlek. Det är inte rätt! Mänskliga rättigheter ska gälla alla. Även kvinnor!

– Att ansluta sig till Istanbulkonventionen skulle ge EU bättre verktyg för att bekämpa och förebygga våld mot kvinnor och flickor och skydda offren, säger Anna Maria Corazza Bildt. Istanbulkonventionen är ratificerad i ett antal EU-länder bland annat Sverige, men fortfarande står 14 EU-länder utanför. Anna Maria Corazza Bildt arbetar nu som ansvarig i Europaparlamentet med att få den ratificerad av hela EU och kommer då att gälla i alla medlemsländer.

Kristina Fröling