Search

Stoppa kvinnovåldet allas ansvar

Stoppa kvinnovåldet allas ansvar
Över hela världen misshandlas kvinnor. I krig som i fred, på öppen gata och bakom stängda dörrar. Ingen kan göra allt för att sätta stopp för våldet – men alla kan göra något. Min vän Anna Maria Corazza Bildt är en av dem som, genom sitt arbete i EU-parlamentet, gör mycket och till kvinnovåld säger hon BASTA! Varje dag, i... Läs mer!