Sydrev räknar med mera

Sydrev räknar med mera

november 16, 2016 Av av Kristina Fröling

Lokal förankring och brett engagemang för bygdens näringsliv är Magnus Perssons drivkraft. Sedan etableringen i Ystad har han vidgat verksamheten med kontor i Tomelilla och nu är det dags för nästa steg. I dagarna öppnade Sydrev också i nyrenoverade lokaler i Simrishamn.

Några pärmar står fortfarande på golvet, hyllor ska monteras och en tavla ska upp på väggen när som helst. Men var sak har sin tid och affärsverksamheten är prioriterad. Kunduppdragen först och främst är det som gäller. Invigningen får därför vänta tills efter årsskiftet och för Magnus Persson och hans medarbetare är det en bra start på år 2017. Medan bokslut ska göras klara är det samtidigt dags att ställa in siktet på nya mål.

– Jag ser mycket fram emot att verka och växa här i Simrishamn. Det har länge funnits på min lista över sådant jag vill göra, säger Magnus Persson.

Anledningarna är flera. Dels har han och släkten sitt ursprung i trakterna runt Simrishamn och för honom finns det många skäl att, bildligt talat, vara på mammas gata.

– För mig är det lokala engagemanget viktigt. I det lokala, och oftast småskaliga, näringslivet finns förutsättningarna för regional tillväxt vilket gynnar hela samhället.

sydrev-8

Emmie Nilsson och Mattias Thulin bemannar det nya kontoret och Magnus Persson fördelar sin tid mellan Sydrevs tre kontor.

Tummen i spåret

Själv ser han sig som en sådan som gärna har fingrarna i många syltburkar. Sällan avstår han från att ta tillvara en möjlighet och att bidra till små och medelstora företags utveckling ser han som en del av Sydrevs affärsidé.

– Bokföring är ett verktyg för varje företagare att hålla tummen i spåret och ha kontinuerlig kontroll över sin verksamhet.

Digital teknik har också öppnat möjligheter för ett ökat samspel mellan bokförings- och revisionsbyråer och klienter.

– Det finns flera system idag där kunden själv kan sköta sin bokföring och genom att vi har full access in i informationen kan vi bistå med kontinuerligt stöd.

För Magnus Perssons del leder just ordet stöd vidare till hans uppfattning om behovet av ökat stöd och engagemang från kommunens sida i näringslivet.

– Fokus är ställd på besöksnäringen och ambitionen att förlänga säsongen. Men i kommunen finns ett stort antal företag inom handel, industri och tjänster av olika slag. Och det är igång året runt och står för större delen av näring och liv.

Från plan till handling

Även om ett kontor i Simrishamn länge funnits med i planerna var det en speciell händelse som blev den utlösande faktorn. Det började med att revisorsassistenten Mattias Thulin sade upp sig efter sex år som Magnus Perssons högra hand. Ovälkommet, men ett inte helt oväntat besked.

– Skickliga och bra medarbetare vill utvecklas och när Mattias sa att han ville testa hur det var att jobba i Köpenhamn var det bara för mig att acceptera.

Men det blev inte riktigt som det var tänkt. Pendlingen var för krävande.

– När Mattias efter en tid i Köpenhamn hörde av sig till mig bestämde jag mig fort. Nu var rätta tillfället att öppna i Simrishamn och göra Mattias till kontorschef.

En lösning som passade samtliga som hand i handsken och i trion ingår också Emmie Nilsson. Också hon född i kommunen och med tre års ekonomistudier på cv:n.

Själv kommer Magnus Persson att fördela tiden mellan kontoren i Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Lokalen på Garvaregatan 3 i Simrishamn ser han som perfekt för ändamålet. Och när det är dags för invigning kommer tavlan att hänga på väggen och hyllorna vara på plats. Kanske med lite färre pärmar än traditionellt. Digital teknik och nytänkande har minskat pappersåtgången hos Sydrev från fem pall till två. Bara ett exempel på vad utveckling innebär.

sydrev-6

­– Lokalt engagemang har alltid varit viktigt för mig, säger Magnus Persson, revisor och redovisningskonsult. Tavlan är en gåva från en god vän och butiksägare i Simrishamn.

www.sydrev.se

 

Save

Save

Save

Save